Bemutatkozás

Bemutatkozás

 

2016 őszén összeült a baráti társaságunk, és a beszélgetés közben jött szóba egy politikai párt megalapításának és létrehozásának gondolata. Ennek eredményeképpen közös megegyezéssel megalapítottuk a Végső Esély Pártot. Az alapítás 2017. március.18. – án valósult meg egy alakuló gyűlés által. Az alapítók létszámát tekintve 10 főből áll, melyből 6 Nő és 4 Férfi alapító van. A felügyelő bizottságot 4 Nő és 1 Férfi alkotja. Nagy hangsúlyt fektetünk a valódi problémákra, és azok megoldására.

Pártunk nagyon sok mindenben különbözik a többi párttól. Legfőképpen abban, hogy Magyarországon elsőként alakult olyan Párt, ahol többségben vannak a nők és talán az első abban is, hogy már alapításkor a Párt vezetője nő lett! A többségi női létszám megmutatkozik az alapítói létszámban, de a Párt vezetőség és a Felügyelő bizottság is több női taggal rendelkezik, mint férfival. Megtalálhatóak köztünk családanyák, vegyészmérnök, Szociális gondozó és ápolók, de volt alapítványi alelnök is. Elhivatott célunk, hogy a politikai élet részeseként megoldjuk a családok, fiatalok, idősek, bankhitelesek problémáit és olyan célokat valósítsunk meg, ami az országunk népének ténylegesen való fellendülését hozza magával.

Céljaink elérése végett törvénymódosítási javaslatokat adunk be, továbbá figyelem felhívó kezdeményezésekkel szeretnénk az emberek figyelmét felkelteni azzal, hogy egy új szemléletű alternatívát kínálunk, amiből érzik a választó polgárok, hogy igen is van még olyan politikai erő, akinek a választói (Nép) akarata és döntése alapján az elsődleges célunk, hogy ezt érvényre juttassuk. Büszkén mondhatjuk, hogy 2017. október 3. napjával egy új Párt jött létre, amely esélyt ad azoknak, akik a jövőjüket másképp képzelik el.

 

 

https://vegsoesely.hu