Uzsora – Bűncselekmény!

Btk. 381. § Uzsora-bűncselekmény 381. § (1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban élő hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által tartási kötelezettség alapján eltartott személyt súlyos vagy… Continue reading

Az elévülés szabályai az új Ptk.-ban.

A polgári jog alapvető szabályai szerint a jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése során mind a jogosultnak, mind pedig a kötelezettnek úgy kell eljárnia, ahogyan az tőle elvárható. Éppen erre tekintettel, ha a jogosult sem fektet kellő hangsúlyt arra, hogy a jogait érvényesítse viszonylag hosszú időn keresztül, úgy nem érdemli… Continue reading

Közlemény!

  Uzsoráskodnak Magyarországon a Faktoring cégek!     Magyarországon vannak családok, akik a Faktoring cégeknek is köszönhetik, hogy az utcára, vagy a mélyszegénység perifériájára kerültek. Magyarországon gomba módon gyarapodnak a Faktoring cégek, amelyek törvényeket és szabályokat áthágva emberek tízezreit sodorják súlyos anyagi nehézségbe nem törődve azzal, hogy ezzel családok tízezreit… Continue reading